2 دوره یافت شد

تور تفریحی غواصی / غواصی تفریحی

تور های تفریحی غواصی

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : ندارد
  • تعداد جلسات عملی : 1 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 1 جلسه
;