0 دوره یافت شد

golden dolphin / دوره غواص دلفین طلایی ویژه کودکان

دوره غواصی دلفین طلایی ،دوره پیشرفته غواصی برای کودکان زیر 14 سال می باشد . که کودکان پس از گذراندن دوره های دلفین برنزی و نقره ای میتوانند در آن شرکت کنند . این مدارک معتبر و تحت لیسانس cmas ایتالیا می باشد

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : Silver Dolphin
  • تعداد جلسات عملی : 4 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 3 جلسه
;