1 دوره یافت شد

/ دوره غواصی ویژه کودکان bronze dolphin / غواصی دلفین برنزی کودکان

تسلط بر شنا و داشتن حداقل 8 سال سن ویژه کودکان .

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : ندارد
  • تعداد جلسات عملی : 4 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 2 جلسه
;