1 دوره یافت شد

سه ستاره / tree-star scuba diver

. داشتن حداقل 18 سال سن و مدرک دو ستاره و ثبت بیش از 50 غواصی و مدارک امداد و نجات و کمک های اولیه از پیش نیاز های ثبت نام در دوره ؛واصی سه ستاره می باشد .شما در دوره سه ستاره با مهارت هایی نظیر مدیریت و برنامه ریزی تیم غواصی کار با تجهیزاتی مثل قایق موتوری و کمپرسور و عملیات امداد و نجات و سی پی ار و ... آشنا می شوید

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : دو ستاره
  • تعداد جلسات عملی : 40 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 20 جلسه
;