3 دوره یافت شد

دو ستاره / two-star scuba diver

. داشتن حداقل 15 سال سن و مدرک تک ستاره پیش نیاز این دوره می باشد . شمار در دوره دو ستاره cmas با مهارت های بیشتری از غواصی نظیر ، غواصی عمیق تا عمق 40 متر ، غواصی در شب و دید کم ، بیماری های تنفسی و ... آشنا می شوید .

  • زیر مجموعه : CMAS
  • پیش نیاز : تک ستاره
  • تعداد جلسات عملی : 18 جلسه
  • تعداد جلسات تئوری : 7 جلسه
;