مشاهده اطلاعات غواص رسول سالاری

گالری تصاویر

1 / 4
سایت تخت جمشید قشم / رسول سالاری
2 / 4
پدل برد / جزیره قشم / رسول سالاری سال 1397
3 / 4
غواصی در جزیره لارک سال 98 / رسول سالاری /
4 / 4
دوره غواصی cmas آذر 97 جزیره قشم / رسول سالاری

سایت تخت جمشید قشم / رسول سالاری
پدل برد / جزیره قشم / رسول سالاری سال 1397
غواصی در جزیره لارک سال 98 / رسول سالاری /
دوره غواصی cmas آذر 97 جزیره قشم / رسول سالاری

لیست مهارت های آموخته شده توسط رسول سالاری در دوره های کمپ دایور :

  • آشنایی با فن شناوری در آب
;