7 دوره یافت شد

CMAS

cmas یکی از معتبر ترین موسسات آموزش غواصی بین المللی در جهان cmas می باشد . شما می توانید با گذراندن دوره های آموزش غواصی cmas و در یافت گواهینامه غواصی ، در هر کجای دنیا که خواستید ، به غواصی بپردازد . مهمترین دوره های آموزش غواصی در سی مس عبارتند از دوره غواصی تک ستاره ، دوره غواصی دو ستاره ، دوره سه ستاره سی مس و دوره های مربیگری .

one-star scuba diver

تک ستاره

two-star scuba diver

دو ستاره

tree-star scuba diver

سه ستاره

غواصی دلفین برنزی کودکان

/ دوره غواصی ویژه کودکان bronze dolphin

دوره دلفین نقره ای کودکان

Silver Dolphin

دوره غواص دلفین طلایی ویژه کودکان

golden dolphin

;